top of page
1.jpg

공주 레스토랑

대지 위치   공주시 우체국길

대지 면적   43 m² 
건축 면적   36.14 m²                                        

연  면  적   36.14 m² 

규       모   지상 1층
용       도   근린생활시설
구       조   목구조
사       진   texture on texture

3.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
8-1.jpg
8-2.jpg
7.jpg
9-1.jpg
KakaoTalk_Photo_2020-07-30-16-04-18.jpg
bottom of page