top of page
KakaoTalk_20200320_174432760_01.jpg
KakaoTalk_20200320_174432760_04.jpg

고기동 주택

대지 위치   경기도 용인시 기흥구 동백동

규       모   지하 1층, 지상 2층
용       도   단독주택
구       조   철근콘크리트, 경량 목구조

00.jpg
KakaoTalk_20200324_165749040_02.jpg
KakaoTalk_20200324_165749040_01.jpg
bottom of page