top of page

상계동 다가구 주택

대지 위치   서울특별시 노원구 상계동
건축 면적   63.21 m²                                        

건  폐  율   50.17 %

규       모   지하 1층 / 지상 5층 [4, 5층 리모델링] 
용       도   근린생활시설, 단독주택
구       조   철근콘크리트, 연와조
높       이   14.2 m
사       진   석지
​운

IMG_3684-2.jpg
bottom of page